news

熱搜資訊

清代老君殿

18世紀中期到21世紀初,曾在驪山上屹立著一組道教建筑,即清代在在西繡嶺第三峰唐代朝元閣遺址上重建的一組建筑群,俗稱老君殿。我年輕時,每晨必爬山,至老母殿方折回,往返都要途經老君殿。在山嶺北邊的平臺上,松木林立,風濤陣陣,殿宇緊逼崖岸,仿佛要凌空而出的樣子?;疑拇u墻將殿宇緊密地包裹起來,院內的房間都很小巧、緊湊,我進去過一次,內部布局結構已記不大清楚了。唯記院外似乎立著香爐,香火很旺盛。其實,這座殿是經過修整的,1958年,臨潼縣人民政府撥款修葺該殿。2002年,該殿遷建到西繡嶺第二峰老母殿東南60米處,2004年竣工?,F在的老君殿鼓樓東墻下存《重修朝元閣碑記》一通,圓首,高1.54米,寬0.64米,碑文楷書,10行,行39字,文如下:

臨邑南郭外有驪山焉,山有東、西兩峰。峰之上舊有老君神殿,即唐之朝元閣也。姓李名耳,字伯陽,楚之苦縣人,以其生而須發白,故號曰老子。騎青牛過函關,為令尹喜授《道德經》五千言,以清靜為教,由來久矣,肇造不知何代。凡歷茲土者,登臨跪拜,有感輒應,邑人之心焉。識之,但年湮代遠,傾圯剝落,焚香之余,莫不嘆息。主持日奉香火,觸目傷心,欲重修之。惜獨力難成,不得不致望于仁人君子焉。道光三十年九月間,陰雨連綿,古柏迎風而倒者三株。住持因挾攜同鄉約里甲總人數,稟明邑侯批準,賣錢三十五千文,作重修之資。邑侯之舉,亦神靈之助也。但財少而功多,住持不憚煩勞,募化十方。重修獻殿、大殿、山門各三間,又創修東、西兩廊房六間,越數載而工竣。由是美倫美奐,修除增堂之華。鳥革翚飛,黝惡壯楹桷之色。四方瞻拜,一望肅然。庶尊神有憑依,而邑之士民得蒙神庥于無窮也,是為序。

賜進士出身知臨潼縣事鐘錫瑞頓首拜

邑癢生員王澤潤頓首撰文

邑處士高漸逵頓首書丹

邑處士韋逢辛頓首篆額

道會司主持李本元  徙李合募化

咸豐五年四月上浣日立  富平縣趙全有敬刊

戶捋募,輸糧數石,估用不敷。經營數年,而費用有出延??拜浾卟返赜诒の髂?,畫基方闊一分,豈但地言,亦補巽也。建廟一楹,塑像三尊。金碧輝煌,堂階琳瑯。工起于癸酉年,告竣于本年九月。茲后,祈禱有神,享獻有地。神芳有靈,佑我一方。人沾康寧之福,家沐藩息之澤。不惟先志,克承眾愿。悉協足垂,永久弗替。是為記。

經首督工輸貳姓氏俱勒副石

堡后學唐來選敬撰并書

時乾隆二十年歲次,乙亥菊月吉日立。

由此可知,乾隆二十年(1755),驪山北麓某堡于其西繡嶺西南方向,擇地建老君廟。由于村堡財力有限,廟極簡陋。近百年間,已臨塌毀。道光三十年(1850),鄉民從本縣籌措資金,重修并擴建該廟,至咸豐五年(1855)竣工,始有一門、二殿與配廊等,規模較前宏大,門外東、西植皂角樹。這塊石碑原立于乾隆二十年(1755),咸豐五年(1855),剖光原碑部分舊面,刻《重修朝元閣碑記》,而致舊文僅存“戶捋募”以下文字,并將碑嵌立于東廊房南側墻上。解放初,因老君殿年久失修,曾拆除部分建筑,規模更加小巧。2002年,這組建筑物被拆遷,現在,只有兩顆老皂角樹屹立在原址上,與周圍的山嵐相輝映,向下俯瞰著華清池“環園”。

精品欧美成人高清在线观看